England - Scotland 1960

Författare
Bruce Davidson
(Bruce Davidson Mark Haworth-Booth ... texts)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Steidl 2005 Tyskland, Göttingen 141 sidor. : huvudsakligen Ill. 22 x 25 cm. 3-86521-127-5, 978-38652-112 (Invalid), 978-3-86521-127-9