England and the Baltic in the Elizabethan era

Författare
Henryk Zins
(Transl. by H.C. Stevens.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Manchester U.P 1972 Storbritannien, Manchester 347 sidor.