English Victorian jewellery

Författare
Ernle Bradford
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Country Life 1959 Storbritannien 141p.,ill.,26cm