English topics extra 2

Författare
(Written and comp. by Peter Watcyn-Jones, Keith Lomas, Tim Caudery)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folkuniv:s förl. Cop. 1975, tr. 1976 Sverige, Stockholm 107 sidor.