Enkätfrågor om kost och fysisk aktivitet bland vuxna - underlag till urval av frågor i befolkningsinriktade enkäter

Författare
Hanna Sepp
(Hanna Sepp, Ulf Ekelund och Wulf Becker)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2004 Sverige, Uppsala 88 sidor. : ill.