Enkel biljett till Bolivia Punktskrift

Författare
Berit Härd
(Berit Härd, Anna Lena Wik-Thorsell.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
TPB 1989 Sverige, Enskede 76 sidor. med tryckt brailleskrift