Enkla och roliga småvävar

Författare
Grete Krøncke
(Grete Krönke övers.: Elsbeth Rosén teckningar: Grete Petersen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rabén & Sjögren, Standard-tr. 1980 Sverige, Stockholm, Stockholm 55 sidor. ill. 19 cm