Ensam i Söderhavet - "Job" och äventyr på en jordenruntresa

Författare
Vera Fridner
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1929 Sverige, Stockholm 160 sidor.