Ensam mot faran - Roman

Författare
Victor Canning
(Övers. av Eric Zedig)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1955 Sverige, Stockholm 254s