Ensam - berättelse från södra Lappland

Författare
Per August Lindholm
(P.A. Lindholm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fredriksson 1889 Sverige, Stockholm 121 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan