Ensamhet, socialisation och erkännande inom forskarutbildningen. Ensamarbetande doktorander om sin forskarutbildning och doktorandtillvaro

Författare
Ola Holmström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds universitet 2017-10-12T14:42:58+02:00 Sverige, Lund 978-91-7753-130-2