Enskilda omkostnader, som för frö-och utsädes-,humle och potatisodlingens höjande i Sverige samt för spridande af kännedom i utlandet om det nordiska fröets och utsädets beskaffenhet under åren 1867-1886 blifvit gjorda

Författare
Carl Gustaf Zetterlund
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1887 Sverige, Örebro