Enter!, Teknik. IBM PC/Compis - datalära för högstadiet

Författare
(Manus: Ulf Almered, Thomas Engström)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel Cop. 1988 Sverige, Stockholm 40 sidor. : ill. 91-40-80032-6