Enterprising Psychometrics and Poverty Reduction

Författare
Bailey. Klinger
(Bailey Klinger, Asim Ijaz Khwaja, Carlos del Carpio.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer New York, Imprint: Springer 2013 USA, New York, NY XVI, 66 sidor. 13 illus. digital. 978-1-4614-7227-8