Entreprenören Olle Box

Författare
Christer Svensson
(Sonen Christer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Christer Svensson 2019 Sverige, Vaggeryd 181 sidor illustrationer 30 cm