Entreprenöriellt lärande i skolan – En intervjustudie om hur lärare upplever entreprenöriellt lärande i ett marknads- och målstyrt skolsystem

Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs universitet 2022 Sverige