Entwicklung des modernen japanischen Verlagswesens - Fallstudie Iwanami shoten

Författare
(Junko Bauermeister (hrsg.).)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brockmeyer 1980 Tyskland, Bochum v, 106 sidor.