Environment, conservation and planning strategies of a Scandinavian mountain area - case study of the Kiruna mountains

Författare
(L. Bäck och L. Strömquist (red.) = Miljö, naturvård och planeringsstrategier i ett skandinaviskt fjällområde : fallstudie från Kirunafjällen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Uppsala Univ. 1987 Sverige, Uppsala, Uppsala 72 sidor. diagr., ill., kartor, tab.