Environment, development, and environmental impact assessment - notes on applied research

Författare
(Lennart Strömquist (ed.))
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Uppsala University, Department of Physical Geography 1992 Sverige, Uppsala iv, 158 sidor. : diagr., ill., kartor, tab. 91-506-0910-6