Environmental assessment of the Mtera Reservoir, Tanzania in a 20-year perspective

Författare
(Editor: Dick Johansson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SWECO, TK i Uppsala 1997 Sverige, Stockholm, Uppsala xiv, 271 sidor. ill. (vissa i färg), diagr., kartor, tab.