Epifytiska lavar i Bratteforsåns dalgång - en inventering

Författare
Svante Hultengren
(Svante Hultengren, Per-Olof Martinsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. 1988 Sverige, Göteborg 28 sidor.