Epifytiska lavar och mossor i bokskog - utvärdering av miljöövervakning i södra Sverige 2011-2014

Författare
Ola Bengtsson
(Författare: Ola Bengtsson, Örjan Fritz och Mikael Hagström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen Skåne 2016 Sverige, Malmö 52 sidor. : ill.
Länsstyrelserna 2016 Sverige 54 978-91-7675-037-7