Episka dikter

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Johan Ludvig Runeberg : med kommentarer hämtade ur Runebergs prosaskrifter urval och efterskrift av Daniel Andreæ.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Rydahl 1957 Sverige, Stockholm, Stockholm 275 sidor.
1957 Sverige, Sthlm 274 s