Epitome doctrinae de primo motv aliqvot demonstrationibvs illvstrata, denuo edita a Victorino Strigelio

Författare
Victorinus Strigel
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1565 Tyskland, Vitebergae : excvdebat Iohannes Crato, 1565 [8], 206 sidor. : ill. 8:o.