Eräelämää suomalaismetsissä

Författare
Gustaf Schröder
(Gustaf Schröder suomentanut Erkki Timonen.)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Otava 1989 Finland, Helsingissä 304 sidor.