Era of elegance - Illustr.

Författare
Andrew Tully
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1947 USA, New York