Erfarenheter av NOx-reducering genom primäråtgärder i en 12 MW-panna med rörlig rost

Författare
Robert Schuster
(Robert Schuster.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen för värmeteknisk forskning 1994 Sverige, Stockholm iv, 51 sidor. diagr., ill., tab.