Erfarenheter från lärandeseminarier - Barn som anhöriga: Reflektioner från följeforskning

Författare
Ann-Christine Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköping University, Jönköping Academy For Improvement Of Health And Welfare 2016 Sverige, Jönköping 12