Erfarenheter från odlingsförsök med kommunal avfallskompost - Results from fertilization experiments with composted municipal refuse

Författare
Arne Andersson, jordbruksforskare
(Arne Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 Sverige, Solna 62 sidor. diagr., tab.