Eric Hallström - liv och konstnärskap

Författare
Lennart Seth
(Lennart Seth.)
Genre
Biografi, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Raster, Bildtr. 1988 Sverige, Stockholm, Stockholm 163 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 27 cm
Sveriges allmänna konstförening 1967 Sverige, Stockholm 259 sidor., [8] pl.-s. ill. (vissa i färg)
Svensk litteratur 1953 Sverige, Stockholm 103 sidor., [5] pl.-bl. i färg ill.
Svensk litteratur 1939 Sverige, Stockholm 104 sidor.