Erik Fribergers elementhus

Författare
(Sammanställd av Olle Rex och Per H. Norberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
197-? , Göteborg Ca 80 sidor. ill.