Erik Höglund - konstnär

Författare
Gunnel Holmér
(Gunnar Holmér huvuddelen av bilderna har tagits av Stig T. Karlsson)
Genre
Biografi, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson i samarbete med Smålands museum-Sveriges glasmuseum 2000 Sverige, Stockholm 259 sidor. : ill. (vissa i färg) 21 cm 91-7203-923-X