Erik Höglund - konstnär

Författare
Gunnel Holmér
(Gunnar Holmér huvuddelen av bilderna har tagits av Stig T. Karlsson.)
Genre
Bok, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson i samarbete med Smålands museum-Sveriges glasmuseum, Centraltr. 2000 Sverige, Stockholm, Borås 259 sidor. ill. (vissa i färg) 21 cm