Erinran i anledning av sakkunnigutlåtandena i samband med tillsättandet av den efter professor Israel Holmgren ledigförklarade professuren i medicin vid Karolinska institutet

Författare
Erik Ask-Upmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C. Blom 1937 Sverige, Lund 14 sidor.