Ernst Josephson och Fänrik Stål

Författare
Knut Evers
(Knut Evers i samarbete med Ingrid Mesterton.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Samf. Sverige-Finland, Bohusläningen 1990 Sverige, Stockholm, Uddevalla 87 sidor. ill. 23 cm