Erosionsproblem i Sverige 1, Vinerosionsproblem med särskild hänsyn till de skånska odlingsområdena

Författare
Jan O. Mattsson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1984 Sverige, Lund S. 371-381 ill., kartor