Ervalla bruk - en hammarsmedja från 1500-talet : fornlämning 32 Ervalla socken, Västmanland, Axbergs socken, Närke : arkeologisk undersökning 1980, 1981

Författare
Tomas Jacobson
(Tomas Jacobson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksantikvarieämbetet 1984 Sverige, Stockholm 31 sidor.