Ervalla kyrka 1673-1973

Författare
Holger Danielsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ervalla församl. 1973 Sverige, Dyltabruk 43 sidor. : ill.