Ervallaboken

Författare
Claes Gustaf Magnus Breitholtz
(C. Gust. M. Breitholtz)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Örebro dagblad 1924 Sverige, Örebro 161 sidor. : ill.