Ervallabygden

Författare
(Bo Werneström, Claes Lindblom, P A Strömberg, Erika Sörengård.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ervalla bygdelag, Welins tryckeri 2014 Sverige, Ervalla, Örebro 167 sidor., [39] sidor. ill. 21 x 30 cm 978-91-637-7292-4