Esaias Tegnér och magnetismen

Författare
John Tandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tekniska museet 1939 Sverige, Stockholm S. [77]-83