Esperanto D. 2 - planspråket som överlevde

Författare
Karl-Gustaf Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eldonejo Al-fab-et-o 1994 Sverige, Skövde [2], 74 sidor.
Eldonejo Al-fab-et-o, Eldonejo Al-fab-et-o 1994 Sverige, Skövde, Skövde [2], 70 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan