Esperanto - Det internationella språket. La lingvo internacia. Grammatik, ordbildningslära och exempelsamling. Delvis efter "La esperantisto" af -ns-

Författare
Axel Fredrik Runstedt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1890 Sverige, Göteborg
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan