Esperanto - drömmen om ett världsspråk

Författare
Bo Sandelin
(Bo Sandelin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dialogos 2013 Sverige, Stockholm, Litauen 179 sidor. ill. 18 cm 978-91-7504-260-2