Essäer och andra texter

Författare
Stig Dagerman
(Stig Dagerman med kommentarer av Hans Sandberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
PAN/Norstedt 1990 Sverige, Stockholm, Danmark 398 sidor. 18 cm