Esteticism och nietzscheanism i Edith Södergrans lyrik

Författare
Olof Enckell
(Olof Enckell.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska litteratursällskapet i Finland 1949 Finland, Helsingfors 210 sidor.
1949 Finland, Helsingfors 210 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan