Estimation of Weibull parameters by using a weight function

Författare
Bill Bergman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1985 Sverige, Stockholm 7 sidor.