Et nytt lefwerne i Christo Jesu. Betrachtat och vthi en christelig lijkpredikan enfaldigt förklarat, wid ... öfwerste ammiralinnans Christina Catharina De la Gardie prächtige och mycket ansenlige begrafning, som skedde i Stockholm och - Ridderholms kyrckia, vthi en ganska stoor och högförnähm församling den 29. januarii åhr 1705. Aff Jahan Bilberg. ... Strängnäs tryckt aff Jöns Rönberg

Författare
Johan Bilberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Rönberg 1705 Sverige, Strängnäs [04] , 128 sidor. =(s. 105-28 opag.);= [1] pl. 4:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan