Et nytt lefwerne i Christo Jesu. Betrachtat och vthi en christelig lijkpredikan enfaldigt förklarat, wid ... öfwerste ammiralinnans Christina Catharina De la Gardie prächtige och mycket ansenlige begrafning, som skedde i Stockholm och - Ridderholms kyrckia, vthi en ganska stoor och högförnähm församling den 29. januarii åhr 1705. Aff Jahan Bilberg. ... Strängnäs tryckt aff Jöns Rönberg

Författare
Johan Bilberg
Genre
Likpredikningar-1700-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1705 Sverige, Strängnäs [04] , 128 sidor. =(s. 105-28 opag.);= [1] pl. 4:o.
(Rönberg 1705 Sverige, Strängnäs [04] , 128 sidor. =(s. 105-28 opag.);= [1] pl. 4:o.