Eta Carinae and the Supernova Impostors

Författare
Kris. Davidson
(Edited by Kris Davidson, Roberta M. Humphreys.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer US 2012 USA, Boston, MA 978-1-4614-2275-4
Springer 2012 USA, New York X, 329 S. Ill. 978-1-4614-2274-7, 978-1-4614-2275-4