Etablering av kombiterminaler = - Establishing intermodal terminals

Författare
Rickard Bergqvist
(Rickard Bergqvist, Gunnar Falkemark, Johan Woxenius.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Division of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology 2007 Sverige, Göteborg vii, 28 sidor. ill.