Ethical capability as a competitive advantage - three case studies within the Volvo Corporation

Författare
Mårten Fuchs
(Mårten Fuchs, Cecilia Hanning)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2001 Sverige, Luleå